ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "downwards"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    downwards

    ความหมายตรงข้ามกับ upwards

    ความหมายตรงข้ามกับ upwards

    Listen to voicemalefemale