คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

cause

ตรงข้ามกับ effect

หมวดหมู่ effect

EN-TH Dictionary cause แปลว่า:

 1. (v) ก่อ

 2. (v) ก่อให้เกิด

 3. (n) ชนวน

 4. (n) ตัวการ

 5. (n) ต้นสายปลายเหตุ

 6. (n) ต้นเรื่อง

 7. (n) ต้นเหตุ

 8. (v) ทำเอา

 9. (v) ทำให้

 10. (v) ทำให้เกิด

 11. (vt) ทำให้เกิด, ก่อให้เกิด

 12. (v) บันดล

 13. (n) มูลเหตุ

 14. (v) ยังผล

 15. (n) สมุทัย

 16. (n) สาเหตุ

 17. (v) ส่งผลให้เกิด

 18. (n) หัวเรื่องของการอภิปราย

 19. (v) เป็นต้นเหตุ

 20. (v) เป็นสาเหตุ

 21. (v) เป็นเหตุให้

 22. (n) เหตุ

 23. (n) เหตุผลที่ดี, เหตุผลที่เหมาะ

 ภาพประกอบ

 • cause เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน cause ตรงข้ามกับ effect หมวด effect

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

calm capable capture careful cheerful child cloudy common correct create

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "cause"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่