ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "cause"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    cause

    ความหมายตรงข้ามกับ effect

    ความหมายตรงข้ามกับ effect

    Listen to voicemalefemale