คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

cautious

ตรงข้ามกับ careless

หมวดหมู่ careless

ตรงข้ามกับ rush

หมวดหมู่ rush

EN-TH Dictionary cautious แปลว่า:

  1. (adj) รอบคอบ

  2. (adj) ระมัดระวัง

 ภาพประกอบ

  • cautious เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน cautious ตรงข้ามกับ careless หมวด careless
  • cautious เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน cautious ตรงข้ามกับ rush หมวด rush

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

calm capable capture careful cheerful child cloudy common correct create

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "cautious"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่