ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "cautious"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  cautious

  ความหมายตรงข้ามกับ careless

  ความหมายตรงข้ามกับ careless

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  cautious

  ความหมายตรงข้ามกับ rush

  ความหมายตรงข้ามกับ rush

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "cautious"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
carefulcareless
thoroughcareless

คำศัพท์ หมวด "careless" เหมือนกับ "cautious"   ได้แก่