คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

center

ตรงข้ามกับ edge

หมวดหมู่ edge 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary center แปลว่า:

 1. กลาง

 2. กลาง

 3. จุดศูนย์กลาง

 4. จุดสำคัญ

 5. ศูนย์เฉพาะกิจ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 6. กึ่งกลาง

 7. ศูนย์การค้า

 8. ศูนย์

 9. จุดศูนย์รวม

 10. ผู้เล่นในแดนกลาง

 11. ที่รวม

 12. ส่วนกลาง

 13. เวที

 14. ศูนย์กลาง, ใจกลาง, แกนกลาง

 15. มุ่งความสนใจไปยัง

 16. แกนกลาง

 17. สถานที่ที่เป็นศูนย์รวม, ศูนย์รวม, ใจกลาง, จุดรวม, จุดศูนย์รวม, ที่รวม

 18. อยู่ตรงกลาง, อยู่กึ่งกลาง

 19. ต้นเหตุ, ที่มา

 20. คนหรือกลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง

 21. ศูนย์รวมความสนใจ, จุดสนใจ

 22. จุดรวม

 23. ศูนย์รวมเซลล์ประสาท

 24. ใจกลาง

 ภาพประกอบ

 • center

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "center"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่