คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

change

ตรงข้ามกับ remain

หมวดหมู่ remain 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary change แปลว่า:

 1. เงินทอน

 2. เงินทอน

 3. การแทนที่

 4. เศษสตางค์

 5. ปรับเปลี่ยน

 6. ผลัด

 7. แผลง

 8. แลกเงินย่อย

 9. ปรับเปลี่ยน

 10. เปลี่ยน

 11. ผ่าน

 12. สับเปลี่ยน

 13. แปรผัน

 14. ยักกระสาย

 15. เป็นอื่น

 16. แลกเปลี่ยนเงินตรา

 17. ปริวรรต

 18. ยักเยื้อง

 19. เปลี่ยนเสื้อ

 20. เปลี่ยนความเร็ว

 21. การแปร

 22. ปรวนแปร

 23. ยักเยื้อง

 24. เปลี่ยนแปลง

 25. แปร

 26. กลาย

 27. ความเปลี่ยนแปลง

 28. สับเปลี่ยน

 29. สิ่งทดแทน

 30. ความเปลี่ยนแปลง, ความผันแปร

 31. ทำให้แตกต่าง

 32. ยักกระสาย

 33. ผันแปร

 34. แลกเปลี่ยน, แลก

 35. ของแปลกใหม่

 36. ต่อรถ (หรือรถไฟ)

 37. พลิกผัน

 38. แปรเปลี่ยน

 39. การต่อรถ (หรือรถไฟ)

 40. เงินย่อย (ที่แลกมา)

 ภาพประกอบ

 • change

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "change"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่