ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "cheap"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  cheap

  ความหมายตรงข้ามกับ expensive

  แปลว่า ถูก

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า แพง

  ความหมายตรงข้ามกับ expensive

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "expensive" เหมือนกับ "cheap"   ได้แก่