ภาษาอังกฤษ

dirty

V

แปลว่า กระมอมกระแมม

ตัวอย่าง ใบหน้าของเด็กๆ กระมอมกระแมมไปด้วยหมึกพิมพ์

แปลว่า เปื้อนเปรอะ

ตัวอย่าง ผมเห็นพื้นสะอาดอยู่แล้วจึงไม่อยากจะย่ำรองเท้าที่มีแต่โคลนเข้ามาให้มันเปื้อนเปรอะ

เพิ่มเติม ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ

แปลว่า เปื้อน

ตัวอย่าง เสื้อตัวนี้เปื้อนโคลนเต็มไปหมด ต้องรีบเอาไปซัก

เพิ่มเติม ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ

ADJ

แปลว่า สกปรก, ไม่สะอาด, เปรอะเปื้อน, เลอะ, ไม่บริสุทธิ์, ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์

แปลว่า สกปรก

ตัวอย่าง เขาเชื่อว่าเจ้านายของเขาไม่ได้หาเสียงด้วยวิธีสกปรกอย่างที่ใครๆ กล่าวหา

เพิ่มเติม ที่ไม่บริสุทธิ์, ต่ำช้า น่ารังเกียจ

แปลว่า สกปรก

ตัวอย่าง คุณนายมองว่าปลาร้าเป็นของสกปรก ไม่ใช่ของที่จะนำมากินได้

เพิ่มเติม เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียด, ขุ่นมัว, ไม่สะอาดหมดจด, น่ารังเกียจ

แปลว่า เลอะ

ตัวอย่าง แม่สั่งไม่ให้เอาเสื้อตัวที่เลอะไปซักรวมกับเสื้อตัวอื่น

เพิ่มเติม ที่เปรอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ มีลักษณะเละ

แปลว่า มอมแมม

ตัวอย่าง ฉันเห็นใบหน้ามอมแมมและร่างที่ซูบผอมก็อดสะเทือนใจไม่ได้

เพิ่มเติม ที่เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่สกปรก

แปลว่า ลามก

แปลว่า ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง

แปลว่า เปื้อน

ตัวอย่าง ชายชราถูนิ้วมือที่เปื้อนกาวแห้งๆ กับชายเสื้อ

เพิ่มเติม ที่ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ

แปลว่า โสมม

ตัวอย่าง ผู้อ่านคอลัมน์นี้จะได้ทราบเบื้องหน้าเบื้องหลังอันโสมมมีการหลอกลวงเงินทองของผู้ศรัทธาบุกรุกยึดครองป่าสงวน

เพิ่มเติม น่าขยะแขยง

แปลว่า ซกมก

ตัวอย่าง เขาใส่เสื้อผ้าซกมกเข้ามาในงานเลี้ยง

แปลว่า โสโครก

ตัวอย่าง พวกเราต้องหลับนอน, อาบน้ำและแต่งตัวกันภายในห้องเพียงสองหรือสามห้องที่แสนจะโสโครกและก็อับชื้นให้เกินไป

เพิ่มเติม เปรอะเปื้อนน่ารังเกียจ

VT

แปลว่า ทำให้สกปรก, ทำให้เปรอะเปื้อน

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย dirty

 1. กระมอมกระแมม หมายถึง ว. มอมแมมมาก, เลอะเทอะเปรอะเปื้อน.

 ภาพประกอบ

 • dirty แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dirty แปลว่า กระมอมกระแมม ประเภท V ตัวอย่าง ใบหน้าของเด็กๆ กระมอมกระแมมไปด้วยหมึกพิมพ์ หมวด V
 • dirty แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dirty แปลว่า สกปรก, ไม่สะอาด, เปรอะเปื้อน, เลอะ, ไม่บริสุทธิ์, ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • dirty แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dirty แปลว่า สกปรก ประเภท ADJ ตัวอย่าง เขาเชื่อว่าเจ้านายของเขาไม่ได้หาเสียงด้วยวิธีสกปรกอย่างที่ใครๆ กล่าวหา เพิ่มเติม ที่ไม่บริสุทธิ์, ต่ำช้า น่ารังเกียจ หมวด ADJ
 • dirty แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dirty แปลว่า สกปรก ประเภท ADJ ตัวอย่าง คุณนายมองว่าปลาร้าเป็นของสกปรก ไม่ใช่ของที่จะนำมากินได้ เพิ่มเติม เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียด, ขุ่นมัว, ไม่สะอาดหมดจด, น่ารังเกียจ หมวด ADJ
 • dirty แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dirty แปลว่า เลอะ ประเภท ADJ ตัวอย่าง แม่สั่งไม่ให้เอาเสื้อตัวที่เลอะไปซักรวมกับเสื้อตัวอื่น เพิ่มเติม ที่เปรอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ มีลักษณะเละ หมวด ADJ
 • dirty แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dirty แปลว่า มอมแมม ประเภท ADJ ตัวอย่าง ฉันเห็นใบหน้ามอมแมมและร่างที่ซูบผอมก็อดสะเทือนใจไม่ได้ เพิ่มเติม ที่เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่สกปรก หมวด ADJ
 • dirty แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dirty แปลว่า ลามก ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • dirty แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dirty แปลว่า ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • dirty แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dirty แปลว่า เปื้อน ประเภท ADJ ตัวอย่าง ชายชราถูนิ้วมือที่เปื้อนกาวแห้งๆ กับชายเสื้อ เพิ่มเติม ที่ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ หมวด ADJ
 • dirty แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dirty แปลว่า โสมม ประเภท ADJ ตัวอย่าง ผู้อ่านคอลัมน์นี้จะได้ทราบเบื้องหน้าเบื้องหลังอันโสมมมีการหลอกลวงเงินทองของผู้ศรัทธาบุกรุกยึดครองป่าสงวน เพิ่มเติม น่าขยะแขยง หมวด ADJ
 • dirty แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dirty แปลว่า เปื้อนเปรอะ ประเภท V ตัวอย่าง ผมเห็นพื้นสะอาดอยู่แล้วจึงไม่อยากจะย่ำรองเท้าที่มีแต่โคลนเข้ามาให้มันเปื้อนเปรอะ เพิ่มเติม ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ หมวด V
 • dirty แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dirty แปลว่า ซกมก ประเภท ADJ ตัวอย่าง เขาใส่เสื้อผ้าซกมกเข้ามาในงานเลี้ยง หมวด ADJ
 • dirty แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dirty แปลว่า เปื้อน ประเภท V ตัวอย่าง เสื้อตัวนี้เปื้อนโคลนเต็มไปหมด ต้องรีบเอาไปซัก เพิ่มเติม ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ หมวด V
 • dirty แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dirty แปลว่า ทำให้สกปรก, ทำให้เปรอะเปื้อน ประเภท VT หมวด VT
 • dirty แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dirty แปลว่า โสโครก ประเภท ADJ ตัวอย่าง พวกเราต้องหลับนอน, อาบน้ำและแต่งตัวกันภายในห้องเพียงสองหรือสามห้องที่แสนจะโสโครกและก็อับชื้นให้เกินไป เพิ่มเติม เปรอะเปื้อนน่ารังเกียจ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

daybreak decorative naga deviate diamond-shaped kite dig disguise dislike dividend down payment drift dry out

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "dirty"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"