ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "demand"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    demand

    ความหมายตรงข้ามกับ supply

    ความหมายตรงข้ามกับ supply

    Listen to voicemalefemale