คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

demand

ตรงข้ามกับ supply

หมวดหมู่ supply 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary demand แปลว่า:

  1. ต้องการ, ประสงค์, ปรารถนา, เรียกร้อง, ถาม, สอบถาม, สั่งซื้อ

  2. ความต้องการ, อุปสงค์, ความต้องการซื้อและอำนาจซื้อ, ปริมาณที่ต้องการซื้อ

  3. ข้อเรียกร้อง

  4. อุปสงค์

  5. ทวง

 ภาพประกอบ

  • demand

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "demand"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่