ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "deep"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  deep

  ความหมายตรงข้ามกับ shallow

  แปลว่า ลึก

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ตื้น

  ความหมายตรงข้ามกับ shallow

  Listen to voicemalefemale