EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

dense

ADJ

แปลว่า ขุ่นมัว, ขุ่น, ทึบ

Posted on by Admin

แปลว่า ครึ้ม

ตัวอย่าง ข้างหนึ่งเป็นภูเขาอีกข้างหนึ่งเป็นป่าครึ้ม

Posted on by Admin

แปลว่า หนาตา

ตัวอย่าง ช่วงค่ำของวันนี้มีคนหนาตา เดินแวะเข้ามาสั่งโน่นนี่จนแทบบริการไม่ทัน

Posted on by Admin

แปลว่า ทึบ

ตัวอย่าง ต้นไม้ขึ้นข้างรั้วเป็นพุ่มหนาทึบจนมองไม่รู้ว่ารั้วสีอะไร

Posted on by Admin

แปลว่า หนาแน่น, ซึ่งอัดแน่น, แน่น, แออัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ครึ้ม หมายถึง:

  1. [คฺรึ้ม] ว. มืดมัว เช่น อากาศครึ้ม; ร่มและเย็น เช่น ป่าครึ้ม; ดกและงาม (ใช้แก่หนวด); ทําให้เพลิดเพลิน เช่น เสียงมโหรีครึ้ม. ก. กริ่ม, กระหยิ่ม, ร่าเริงในใจ, เช่น ครึ้มใจ.

พจนานุกรมไทย ทึบ หมายถึง:

  1. ว. มีลมอากาศหรือแสงสว่างเข้าออกไม่ได้หรือไม่เพียงพอ เช่น ห้องทึบ ผนังทึบ ตู้ทึบ ป่าทึบ, ไม่โปร่งแสง เช่น เป็นแท่งทึบ; ไม่โปร่ง, หนาแน่น, เช่น ลายทึบ; โดยปริยายหมายความว่า โง่มาก เช่น ปัญญาทึบ สมองทึบ.

พจนานุกรมไทย หนาตา หมายถึง:

  1. ว. ที่เห็นว่ามีมาก, มาก (ใช้แก่การเห็น), เช่น วันนี้มีคนมาชมมหรสพหนาตากว่าวันก่อน, บางทีก็ใช้ว่า หนาหูหนาตา โดยมี หนาหู เป็นคำสร้อย เช่น ละครเรื่องนี้มีคนไปดูหนาหูหนาตากว่าปรกติ.

 ภาพประกอบ

  • dense แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dense แปลว่า ขุ่นมัว, ขุ่น, ทึบ ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • dense แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dense แปลว่า ครึ้ม ประเภท ADJ ตัวอย่าง ข้างหนึ่งเป็นภูเขาอีกข้างหนึ่งเป็นป่าครึ้ม หมวด ADJ
  • dense แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dense แปลว่า หนาตา ประเภท ADJ ตัวอย่าง ช่วงค่ำของวันนี้มีคนหนาตา เดินแวะเข้ามาสั่งโน่นนี่จนแทบบริการไม่ทัน หมวด ADJ
  • dense แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dense แปลว่า ทึบ ประเภท ADJ ตัวอย่าง ต้นไม้ขึ้นข้างรั้วเป็นพุ่มหนาทึบจนมองไม่รู้ว่ารั้วสีอะไร หมวด ADJ
  • dense แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dense แปลว่า หนาแน่น, ซึ่งอัดแน่น, แน่น, แออัด ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "dense"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"