Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms unusual

Antonyms UNUSUAL ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms UNUSUAL ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Antonyms unusual

Antonyms UNUSUAL ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. ordinary
    ตรงข้ามกับ unusual
  2. regular
    ตรงข้ามกับ unusual

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms unusual"