ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "ridiculous"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ridiculous

    ความหมายตรงข้ามกับ sensible

    ความหมายตรงข้ามกับ sensible

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "sensible" เหมือนกับ "ridiculous"   ได้แก่