ภาษาอังกฤษ

hold

N

แปลว่า การทำให้หยุดชะงัก, การทำให้ล่าช้า

Posted on by Admin

แปลว่า พันธนาการ

Posted on by Admin

แปลว่า คุก

Posted on by Admin

แปลว่า การควบคุม, การดูแล, การครอบงำ, การครอบคลุม, การจับ, การเกาะ, การเกาะกุม

Posted on by Admin

แปลว่า การจับไว้, การคว้าไว้

Posted on by Admin

แปลว่า ระวางบรรทุกสินค้าในเรือหรือเครื่องบิน, พื้นที่ที่ใช้เก็บสินค้าในเรือหรือเครื่องบิน

Posted on by Admin

V

แปลว่า ถือ

ตัวอย่าง ทั้งๆ ที่หล่อนถือของพะรุงพะรัง แต่ก็ไม่มีใครมีน้ำใจที่จะช่วยหล่อน

เพิ่มเติม เอาไว้ในมือ, จับยึดไว้

Posted on by Admin

แปลว่า โอบอุ้ม

ตัวอย่าง เธอช้อนร่างลูกที่เพิ่งตื่นขึ้นมาโอบอุ้มเอาไว้แนบอก

เพิ่มเติม อุ้มชู, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง, สนับสนุน

Posted on by Admin

แปลว่า ยึดถือ

ตัวอย่าง เมื่อเราเลือกทำอะไร จะต้องอาศัยคุณค่าที่ตนยึดถือเป็นเครื่องกำหนดทั้งสิ้น

Posted on by Admin

แปลว่า จับ

ตัวอย่าง เด็กๆ บางคนยังจับปากกาไม่เป็น

เพิ่มเติม อาการที่ใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนกำไว้ยึดไว้

Posted on by Admin

แปลว่า เปิด

ตัวอย่าง ประธานเปิดประชุมเวลา 9.30 น.

Posted on by Admin

แปลว่า เกาะ

ตัวอย่าง ภาพธรรมชาตินั้นประกอบด้วยต้นไม้ที่ต้นไม้มีนกเกาะอยู่ตัวหนึ่ง

เพิ่มเติม จับหรือยึดสิ่งใดไว้เพื่อทรงอยู่

Posted on by Admin

แปลว่า โอบอุ้ม

ตัวอย่าง เธอช้อนร่างลูกที่เพิ่งตื่นขึ้นมาโอบอุ้มเอาไว้แนบอก

เพิ่มเติม อุ้มชู, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง, สนับสนุน

Posted on by Admin

แปลว่า ดำรงอยู่

ตัวอย่าง ขณะนี้เขาดำรงอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรี

Posted on by Admin

แปลว่า กุม

ตัวอย่าง ขณะที่เขากรอกเหล้าเข้าปากแก้วแล้วแก้วเล่า มืออีกข้างของเขาก็เลื่อนมากุมด้ามมีดที่พกอยู่ข้างเอว

เพิ่มเติม เอาอุ้งมือปิด ป้อง กัน หรือ จับไว้

Posted on by Admin

แปลว่า หิ้ว

ตัวอย่าง เธอพยายามหิ้วกรงกระต่ายขึ้นอวด แต่ยกไม่ขึ้นด้วยน้ำหนักเกินตัว

เพิ่มเติม จับหรือถือให้ห้อยถ่วงลงมา

Posted on by Admin

VT

แปลว่า เกาะติด, ยึดติด

Posted on by Admin

แปลว่า กอด

Posted on by Admin

แปลว่า จัดเตรียม, เตรียมการ, จัดแจง

Posted on by Admin

แปลว่า เชื่อว่า, เข้าใจว่า

Posted on by Admin

แปลว่า เก็บเอาไว้, สงวนไว้, รักษาไว้

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้ล่าช้า, ทำให้หยุดชะงัก

Posted on by Admin

แปลว่า ครอบครอง, เป็นเจ้าของ

Posted on by Admin

แปลว่า อดกลั้น, กลั้น

Posted on by Admin

แปลว่า จับไว้, คว้าไว้, กำไว้

Posted on by Admin

แปลว่า บรรจุ, บรรทุก, ใส่ได้

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถือ หมายถึง:

 1. ก. เอาไว้ในมือ, จับยึดไว้, เช่น ถือมีด ถือปืน ถือหนังสือ; ทรงไว้, ดํารงไว้; เอาไว้ในใจ เช่น ถือศีล ถือศักดินา; ยึดเอาว่า, นับเอาว่า, เช่น ถือเป็นญาติกัน ถือเราถือเขา ถือพวก ถือโทษ; เชื่อมั่นว่าเป็นมงคลหรืออัปมงคล เช่น ถือไม่ให้ใครจับหัว ถือไม่ลอดใต้ถุน; นับถือ เช่น ถือศาสนา; เช่า ในคําว่า ถือสวน, เช่าถือสวน ก็ว่า.

พจนานุกรมไทย พันธนาการ หมายถึง:

 1. ก. จองจำ เช่น ถูกพันธนาการ. ว. ที่ใช้จองจำ เช่น เครื่องพันธนาการ. น. การจองจํา.

พจนานุกรมไทย คุก หมายถึง:

 1. น. ที่ขังนักโทษ, เรือนจํา.

พจนานุกรมไทย กอด หมายถึง:

 1. ก. โอบไว้ในวงแขน, โดยปริยายหมายถึงอาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น.

พจนานุกรมไทย โอบอุ้ม หมายถึง:

 1. ก. อุ้มชู, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง.

พจนานุกรมไทย ยึดถือ หมายถึง:

 1. ก. จับถือ, เอามารักษา, นับถือ เช่น ยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.

พจนานุกรมไทย จับ หมายถึง:

 1. ก. อาการที่ใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนกําไว้ยึดไว้; เกาะ เช่น นกจับคอน; ติด เช่น เขม่าจับก้นหม้อ; กินหรือกลืน ในความว่า คราสจับดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์; เริ่ม เช่น จับเรื่องตั้งแต่ตอนนั้นไป; เกาะกุมตัวไว้ไม่ให้หนี เช่น จับผู้ร้าย, (กฎ) เกาะกุมตัวไว้โดยเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย, จับกุม ก็ว่า; กิริยาที่ทําขนมจีนให้เป็นหัว ๆ เรียกว่า จับขนมจีน, ลักษณนามของขนมจีนว่า จับ หรือ หัว เช่น ขนมจีน ๕ จับ หรือ ขนมจีน ๕ หัว.

พจนานุกรมไทย เปิด หมายถึง:

 1. ก. ทําให้สิ่งที่ปิดอยู่เผยออก เช่น เปิดประตู, ทำให้เครื่องยนต์กลไกทำงาน เช่น เปิดวิทยุ เปิดพัดลม, ตรงข้ามกับ ปิด; ทําพิธีเป็นประเดิมเพื่อดําเนินกิจการงานหรือให้ใช้ได้เป็นต้น เช่น เปิดร้านใหม่ เปิดถนน เปิดสมาคม; (ปาก) หนี เช่น ผู้ร้ายเปิดไปไกลแล้ว.

พจนานุกรมไทย เกาะ หมายถึง:

 1. น. ส่วนของแผ่นดินที่มีนํ้าล้อมรอบ; ละเมาะ โดยปริยายใช้เรียกพื้นที่ซึ่งมีต้นไม้เป็นต้นขึ้นหนาแน่น มีทุ่งหรือที่เตียนล้อมรอบ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น.

 2. ก. จับหรือยึดสิ่งใดไว้เพื่อทรงอยู่ เช่น นกเกาะกิ่งไม้ แมงมุมเกาะฝา, เอาสิ่งมีขอเป็นต้นเกี่ยวเข้ากับสิ่งอื่นเพื่อให้ติดอยู่ เช่น เอาขอเกาะต้นไม้, โดยปริยายหมายความถึงอาการที่เข้าไปติดแน่นอยู่ เช่น ปลิงเกาะ หรือเข้าเป็นหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน เช่น ดินเกาะเป็นก้อน บินเกาะหมู่ วิ่งเกาะกลุ่ม; ไปเอาตัวมาโดยอํานาจศาลเป็นต้น เช่น ไปเกาะตัวมา.

 3. ว. เสียงเคาะ.

พจนานุกรมไทย กุม หมายถึง:

 1. ก. เอาอุ้งมือปิด ป้อง กัน หรือ จับไว้ เช่น กุมขมับ กุมมือ กุมดาบ; คุม เช่น กุมตัว กุมสติ กุมอํานาจ.

พจนานุกรมไทย หิ้ว หมายถึง:

 1. ก. จับหรือถือให้ห้อยถ่วงลงมา.

 ภาพประกอบ

 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold
 • hold

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "hold"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"