ภาษาไทย

คุก

N

ภาษาอังกฤษ hold

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ prison

ตัวอย่าง นักโทษที่คุมขังอยู่ในคุกมีชีวิตที่ทนทุกข์ทรมาน

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ calaboose

Posted on by Admin

SL

ภาษาอังกฤษ clink

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ chokey

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คุก หมายถึง:

  1. น. ที่ขังนักโทษ, เรือนจํา.

 ภาพประกอบ

  • คุก
  • คุก
  • คุก
  • คุก
  • คุก

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "คุก"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"