ภาษาไทย

ทำให้ล่าช้า, ทำให้หยุดชะงัก

VT

ภาษาอังกฤษ hold

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำให้ล่าช้า, ทำให้หยุดชะงัก

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ทำให้ล่าช้า, ทำให้หยุดชะงัก"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"