ภาษาไทย

กอด

VT

ภาษาอังกฤษ hold

Posted on by Admin

V

ภาษาอังกฤษ embrace

ตัวอย่าง เด็กๆ ต่างก็กลัวเสือวิ่งเข้ามากอดกันกลม

เพิ่มเติม โอบไว้ในวงแขน

Posted on by Admin

VI

ภาษาอังกฤษ hug

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กอด หมายถึง:

  1. ก. โอบไว้ในวงแขน, โดยปริยายหมายถึงอาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น.

 ภาพประกอบ

  • กอด
  • กอด
  • กอด

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กอด"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"