ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "heal"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    heal

    ความหมายตรงข้ามกับ infect

    ความหมายตรงข้ามกับ infect

    Listen to voicemalefemale