ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "heaven"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    heaven

    ความหมายตรงข้ามกับ hell

    ความหมายตรงข้ามกับ hell

    Listen to voicemalefemale