ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "him"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    him

    ความหมายตรงข้ามกับ her

    ความหมายตรงข้ามกับ her

    Listen to voicemalefemale