ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "hero"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    hero

    ความหมายตรงข้ามกับ coward

    ความหมายตรงข้ามกับ coward

    Listen to voicemalefemale