ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "high"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    high

    ความหมายตรงข้ามกับ low

    ความหมายตรงข้ามกับ low

    Listen to voicemalefemale