ภาษาอังกฤษ

high

ADJ

แปลว่า สูง

ตัวอย่าง นักวิจัยพบว่า บุคคลที่มีความวิตกกังวลสูง จะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่ำ

เพิ่มเติม เหนือระดับปกติ

แปลว่า (สระ) เสียงสูง

แปลว่า ดำเกิง

แปลว่า ดี

แปลว่า แพง

แปลว่า เถิน

แปลว่า โด่ง

ตัวอย่าง เขาเตะลูกโด่งข้ามประตูไป

เพิ่มเติม อาการที่พุ่งขึ้นไป

แปลว่า ร่าเริง, เบิกบาน

แปลว่า ซึ่งอยู่สูง

แปลว่า อุจ

แปลว่า อุทาร

แปลว่า ก้าวหน้า

แปลว่า รุนแรง (ลม), จัด

แปลว่า เมา (ยา, สุรา) (คำแสลง)

แปลว่า (ภูเขา, ตึก) สูง

ADV

แปลว่า สูง

ตัวอย่าง มนุษย์เริ่มสังเกตเห็นว่า ควันไฟลอยสูงขึ้นในอากาศในราว พ.ศ. 2326

เพิ่มเติม ไม่ต่ำ

N

แปลว่า เกียร์สูง

แปลว่า ที่สูง, เนินสูง

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย high

 1. สูง หมายถึง ว. มีระยะที่วัดตรงขึ้นไปตามแนวตั้งฉากกับพื้น เช่น ต้นไม้สูง ภูเขาสูง; เหนือระดับปรกติ เช่น อุณหภูมิสูง ไข้สูง ความสามารถสูง; แหลม เช่น เสียงสูง, ระดับเหนือเสียงกลาง เช่น อักษรสูง; ตรงข้ามกับ ต่ำ เช่น จิตใจสูง.

 ภาพประกอบ

 • high แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ high แปลว่า สูง ประเภท ADJ ตัวอย่าง นักวิจัยพบว่า บุคคลที่มีความวิตกกังวลสูง จะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่ำ เพิ่มเติม เหนือระดับปกติ หมวด ADJ
 • high แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ high แปลว่า สูง ประเภท ADV ตัวอย่าง มนุษย์เริ่มสังเกตเห็นว่า ควันไฟลอยสูงขึ้นในอากาศในราว พ.ศ. 2326 เพิ่มเติม ไม่ต่ำ หมวด ADV
 • high แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ high แปลว่า (สระ) เสียงสูง ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • high แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ high แปลว่า ดำเกิง ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • high แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ high แปลว่า ดี ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • high แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ high แปลว่า แพง ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • high แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ high แปลว่า เกียร์สูง ประเภท N หมวด N
 • high แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ high แปลว่า เถิน ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • high แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ high แปลว่า โด่ง ประเภท ADJ ตัวอย่าง เขาเตะลูกโด่งข้ามประตูไป เพิ่มเติม อาการที่พุ่งขึ้นไป หมวด ADJ
 • high แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ high แปลว่า ที่สูง, เนินสูง ประเภท N หมวด N
 • high แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ high แปลว่า ร่าเริง, เบิกบาน ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • high แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ high แปลว่า ซึ่งอยู่สูง ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • high แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ high แปลว่า อุจ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • high แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ high แปลว่า อุทาร ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • high แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ high แปลว่า ก้าวหน้า ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • high แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ high แปลว่า รุนแรง (ลม), จัด ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • high แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ high แปลว่า เมา (ยา, สุรา) (คำแสลง) ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • high แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ high แปลว่า (ภูเขา, ตึก) สูง ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

happen hardware hat hate have an earache have pains and aches have the will having a smattering of knowledge help heretofore hesitate howdah of a war elephant armed with weapons

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "high"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"