ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "hi"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    hi

    ความหมายตรงข้ามกับ good bye

    ความหมายตรงข้ามกับ good bye

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "hi"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
hellogood bye
evilgood
badgood
wickedgood
bad luckgood luck

คำศัพท์ หมวด "good bye" เหมือนกับ "hi"   ได้แก่