ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "hello"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    hello

    ความหมายตรงข้ามกับ good bye

    ความหมายตรงข้ามกับ good bye

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "hello"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
higood bye
evilgood
badgood
wickedgood
bad luckgood luck

คำศัพท์ หมวด "good bye" เหมือนกับ "hello"   ได้แก่