ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "merry"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  merry

  ความหมายตรงข้ามกับ miserable

  ความหมายตรงข้ามกับ miserable

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  merry

  ความหมายตรงข้ามกับ sad

  ความหมายตรงข้ามกับ sad

คำศัพท์ หมวด "miserable" เหมือนกับ "merry"   ได้แก่