คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

female

ตรงข้ามกับ male

หมวดหมู่ male 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary female แปลว่า:

  1. เกี่ยวกับเพศหญิง, เกี่ยวกับเพศเมีย

  2. หญิง

  3. สตรี, ผู้หญิง, เพศหญิง, เพศเมีย

  4. ตัวเมีย

  5. ผู้หญิง

  6. เกี่ยวกับสตรี, เกี่ยวกับผู้หญิง

 ภาพประกอบ

  • female

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "female"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่