ภาษาอังกฤษ

honest

ADJ

แปลว่า มือสะอาด

ตัวอย่าง เขาได้ชื่อว่าเป็นคนมือสะอาดที่สุดของพรรคที่จะมาช่วยกู้สถานการณ์เลวร้ายให้ดีขึ้น

เพิ่มเติม ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำการคดโกงเบียดบังผู้อื่น

Posted on by Admin

แปลว่า ซื่อตรง, สุจริต, ซื่อสัตย์

Posted on by Admin

แปลว่า เที่ยงตรง

Posted on by Admin

แปลว่า เถรตรง

ตัวอย่าง อย่าเป็นคนเถรตรงเกินไปนัก ต้องหัดผ่อนปรนบ้าง

เพิ่มเติม ซื่อหรือตรงจนเกินไป, ไม่มีไหวพริบ, ไม่รู้จักผ่อนสั้นยาว, ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา

Posted on by Admin

แปลว่า ตงฉิน

ตัวอย่าง ประเทศชาติต้องการข้าราชการตงฉิน

Posted on by Admin

แปลว่า ซื่อ

ตัวอย่าง คนซื่อเป็นคนที่น่าคบหา

เพิ่มเติม ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่คดโกง

Posted on by Admin

แปลว่า เถนตรง

ตัวอย่าง ถ้าข้อเท็จจริงไม่ตรงกับเหตุผลพวกเถนตรงก็จะทำลืมข้อเท็จจริงเสีย

เพิ่มเติม ซื่อหรือตรงจนเกินไป, ไม่มีไหวพริบ, ไม่รู้จักผ่อนผันสั้นยาว, ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา

Posted on by Admin

แปลว่า ยุติธรรม, ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง, ไม่ลำเอียง, เที่ยงตรง, เที่ยงธรรม

Posted on by Admin

แปลว่า ไร้มารยา

Posted on by Admin

แปลว่า สัตย์

ตัวอย่าง พ่อแม่ต้องอบรมเด็กให้เป็นคนสัตย์ซื่อ รักษาชื่อเสียง ทำผิดรับผิด ไม่เห็นแก่ตัว

Posted on by Admin

แปลว่า สุจริต

Posted on by Admin

N

แปลว่า สัตย์

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย มือสะอาด หมายถึง:

 1. (สํา) ว. มีความประพฤติดี, มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง.

พจนานุกรมไทย เที่ยงตรง หมายถึง:

 1. ว. ตั้งตรงไม่เอนเอียง, ยุติธรรม.

พจนานุกรมไทย เถรตรง หมายถึง:

 1. (สํา) ว. ซื่อหรือตรงจนเกินไป, ไม่มีไหวพริบ, ไม่รู้จักผ่อนผันสั้นยาว, ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา.

พจนานุกรมไทย ตงฉิน หมายถึง:

 1. ว. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์. (จ. ตงฉิน ว่า อํามาตย์ซื่อสัตย์).

พจนานุกรมไทย สุจริต หมายถึง:

 1. [สุดจะหฺริด] น. ความประพฤติชอบ. (ป., ส.).

 ภาพประกอบ

 • honest
 • honest
 • honest
 • honest
 • honest
 • honest
 • honest
 • honest
 • honest
 • honest
 • honest
 • honest

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "honest"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"