Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms alone

Antonyms ALONE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms alone

Antonyms ALONE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. together
    ตรงข้ามกับ alone

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms alone"