EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

together

ADV

แปลว่า พร้อมกับคนอื่น, ร่วมกัน

Posted on by Admin

แปลว่า กัน

ตัวอย่าง นักฟุตบอลทีมเยาวชนร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันสถาปนากรมพละศึกษา

Posted on by Admin

แปลว่า ด้วยกัน

ตัวอย่าง เราจะไปฮ่องกงด้วยกัน

Posted on by Admin

แปลว่า โดยพร้อมเพรียง

ตัวอย่าง ประชาชนมารวมกันโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระพรแด่ในหลวง

Posted on by Admin

แปลว่า อย่างต่อเนื่องกัน, อย่างไม่ถูกขัดจังหวะ

Posted on by Admin

แปลว่า อย่างเชื่อมโยงกัน, อย่างสัมพันธ์กัน

Posted on by Admin

แปลว่า อย่างเห็นพ้องร่วมกัน

Posted on by Admin

แปลว่า รวมกัน, รวม

Posted on by Admin

แปลว่า เข้าด้วยกัน

ตัวอย่าง แม่ครัวผสมเครื่องปรุงเข้าด้วยกัน แล้วราดไปบนผักที่จัดไว้

เพิ่มเติม อย่างรวมเข้าไว้ด้วยกัน

Posted on by Admin

แปลว่า อยู่ร่วมกัน (คำไม่เป็นทางการ), แต่งงานกัน

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ที่มีอารมณ์มั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเอง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กัน หมายถึง:

 1. ก. กีดขวางไว้ไม่ให้เข้ามาหรือออกไป หรือไม่ให้เกิดมีขึ้น เช่น กันฝน กันสนิม กันภัย, แยกไว้ เช่น กันเงินไว้ ๕๐๐ บาทเพื่อจ่ายในสิ่งที่จําเป็น กันเอาไว้เป็นพยาน. น. ชื่อช้างศึกพวกหนึ่ง มีหน้าที่ป้องกันและล้อมทัพ, ช้างดั้ง ก็เรียก, เรียกเรือซึ่งกำหนดให้เข้ากระบวนเสด็จทางชลมารค ทำหน้าที่ถวายอารักขา มีหลายลำ ตั้งเป็นแถวขนาบกระบวนเรือพระที่นั่งทั้ง ๒ ข้าง และกันอยู่ท้ายกระบวนระหว่างเรือของเจ้านายที่ตามเสด็จ ว่า เรือกัน.

 2. ก. โกนให้เป็นเขตเสมอ เช่น กันคิ้ว กันคอ กันหน้า. (ข. กาล่).

 3. (ปาก) ส. คําใช้แทนตัวผู้พูด เพศชาย พูดกับผู้เสมอกันหรือผู้น้อยในทํานองกันเอง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑.

 4. ว. คําประกอบท้ายกริยาของผู้กระทําตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป แสดงการกระทําร่วมกัน อย่างเดียวกัน หรือต่อกัน เช่น คิดกัน หารือกัน.

 ภาพประกอบ

 • together แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ together แปลว่า พร้อมกับคนอื่น, ร่วมกัน ประเภท ADV หมวด ADV
 • together แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ together แปลว่า กัน ประเภท ADV ตัวอย่าง นักฟุตบอลทีมเยาวชนร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันสถาปนากรมพละศึกษา หมวด ADV
 • together แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ together แปลว่า ด้วยกัน ประเภท ADV ตัวอย่าง เราจะไปฮ่องกงด้วยกัน หมวด ADV
 • together แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ together แปลว่า โดยพร้อมเพรียง ประเภท ADV ตัวอย่าง ประชาชนมารวมกันโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระพรแด่ในหลวง หมวด ADV
 • together แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ together แปลว่า ที่มีอารมณ์มั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเอง ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • together แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ together แปลว่า อย่างต่อเนื่องกัน, อย่างไม่ถูกขัดจังหวะ ประเภท ADV หมวด ADV
 • together แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ together แปลว่า อย่างเชื่อมโยงกัน, อย่างสัมพันธ์กัน ประเภท ADV หมวด ADV
 • together แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ together แปลว่า อย่างเห็นพ้องร่วมกัน ประเภท ADV หมวด ADV
 • together แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ together แปลว่า รวมกัน, รวม ประเภท ADV หมวด ADV
 • together แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ together แปลว่า เข้าด้วยกัน ประเภท ADV ตัวอย่าง แม่ครัวผสมเครื่องปรุงเข้าด้วยกัน แล้วราดไปบนผักที่จัดไว้ เพิ่มเติม อย่างรวมเข้าไว้ด้วยกัน หมวด ADV
 • together แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ together แปลว่า อยู่ร่วมกัน (คำไม่เป็นทางการ), แต่งงานกัน ประเภท ADV หมวด ADV

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "together"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"