ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "permit"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  permit

  ความหมายตรงข้ามกับ prevent

  ความหมายตรงข้ามกับ prevent

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  permit

  ความหมายตรงข้ามกับ refuse

  ความหมายตรงข้ามกับ refuse