ภาษาอังกฤษ

minimum

ADJ

แปลว่า อย่างต่ำ, น้อยที่สุด, ขั้นต่ำ, ต่ำสุด

Posted on by Admin

แปลว่า ขั้นต่ำ

ตัวอย่าง ชายต้องมีอายุขั้นต่ำคือ 20 ปี จึงจะจดทะเบียนสมรสได้

เพิ่มเติม ที่มีปริมาณน้อยที่สุดหรือมีค่าน้อยที่สุด

Posted on by Admin

แปลว่า ต่ำสุด

ตัวอย่าง ใบสั่งซื้อต่ำสุดของสินค้าชนิดนี้ คือ 500 ชิ้น

เพิ่มเติม มีจำนวนหรือปริมาณน้อยที่สุด

Posted on by Admin

N

แปลว่า ขั้นต่ำ

ตัวอย่าง ฉันว่าเงินเดือนที่เป็นขั้นต่ำคงไม่เกิน 8,000 บาท

เพิ่มเติม ส่วนที่มีปริมาณน้อยที่สุดหรือมีค่าน้อยที่สุด

Posted on by Admin

แปลว่า จำนวนน้อยที่สุด, ปริมาณต่ำที่สุด, ค่าที่น้อยที่สุด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ต่ำสุด หมายถึง:

  1. ว. น้อยที่สุด เช่น ตัวเลขต่ำสุด คะแนนนิยมต่ำสุด.

 ภาพประกอบ

  • minimum
  • minimum
  • minimum
  • minimum
  • minimum

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "minimum แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"