ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "man"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    man

    ความหมายตรงข้ามกับ women

    ความหมายตรงข้ามกับ women

    Listen to voicemalefemale