EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

man

N

แปลว่า คนงานชาย, ลูกจ้างชาย, คนรับใช้ชาย

Posted on by Admin

แปลว่า สามี (คำสแลง), ชายคนรัก, คู่นอนชาย, ผัว

Posted on by Admin

แปลว่า บุรุษ

ตัวอย่าง ในสมัยรัชกาลที่ 4 สตรีไทยภายในราชสำนักได้มีโอกาสศึกษาเช่นเดียวกับบุรุษ

Posted on by Admin

แปลว่า มนุษย์, มนุษยชาติ, คน

Posted on by Admin

แปลว่า ชาย

ตัวอย่าง หญิงหรือชายในโลกปัจจุบันต่างก็สามารถทำงานได้ทัดเทียมกัน

เพิ่มเติม คนที่มีลึงค์เป็นอวัยวะสืบพันธุ์

Posted on by Admin

แปลว่า ทหารชาย

Posted on by Admin

แปลว่า ผู้ชาย, บุรุษ, ชาย, สุภาพบุรุษ, เพศชาย

Posted on by Admin

แปลว่า คำเรียกบุคคล (ทั้งสองเพศ) (คำสแลง), คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย

Posted on by Admin

VT

แปลว่า เข้าประจำที่, เตรียมพร้อม, เข้าประจำตำแหน่ง

Posted on by Admin

แปลว่า จัดกำลังคน, บรรจุคน, จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง, เตรียมกำลังคน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชาย หมายถึง:

 1. น. คนที่ไม่มีมดลูก, ผู้ชาย ก็ว่า.

 2. ว. เห็นจะ, ค่อนข้าง, เช่น ชายจะเบากว่าพ่อชาลี. (ม. ร่ายยาว).

 3. น. ส่วนริมหรือปลายของสิ่งของบางอย่าง เช่น ชายผ้า ชายจีวร, ส่วนที่สุดเขต, ริม, เช่น ชายป่า ชายแดน ชายทะเล.

 4. ก. พัดอ่อน ๆ เช่น ลมชาย; คล้อย, บ่าย, เช่น ตะวันชาย; เดินเลียบเคียงไป เช่น ชายไปดู.

 ภาพประกอบ

 • man แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ man แปลว่า คนงานชาย, ลูกจ้างชาย, คนรับใช้ชาย ประเภท N หมวด N
 • man แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ man แปลว่า สามี (คำสแลง), ชายคนรัก, คู่นอนชาย, ผัว ประเภท N หมวด N
 • man แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ man แปลว่า บุรุษ ประเภท N ตัวอย่าง ในสมัยรัชกาลที่ 4 สตรีไทยภายในราชสำนักได้มีโอกาสศึกษาเช่นเดียวกับบุรุษ หมวด N
 • man แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ man แปลว่า มนุษย์, มนุษยชาติ, คน ประเภท N หมวด N
 • man แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ man แปลว่า ชาย ประเภท N ตัวอย่าง หญิงหรือชายในโลกปัจจุบันต่างก็สามารถทำงานได้ทัดเทียมกัน เพิ่มเติม คนที่มีลึงค์เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ หมวด N
 • man แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ man แปลว่า ทหารชาย ประเภท N หมวด N
 • man แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ man แปลว่า เข้าประจำที่, เตรียมพร้อม, เข้าประจำตำแหน่ง ประเภท VT หมวด VT
 • man แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ man แปลว่า ผู้ชาย, บุรุษ, ชาย, สุภาพบุรุษ, เพศชาย ประเภท N หมวด N
 • man แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ man แปลว่า คำเรียกบุคคล (ทั้งสองเพศ) (คำสแลง), คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย ประเภท N หมวด N
 • man แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ man แปลว่า จัดกำลังคน, บรรจุคน, จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง, เตรียมกำลังคน ประเภท VT หมวด VT

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "man"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"