ภาษาอังกฤษ

misfortune

N

แปลว่า กาลกิณี

ตัวอย่าง ปีนี้วันศุกร์ถือว่าเป็นกาลกิณีกับวันเสาร์

เพิ่มเติม ลักษณะที่เป็นอัปมงคล

Posted on by Admin

แปลว่า อวมงคล

ตัวอย่าง การเวียนขวาเป็นมงคล แต่การเวียนซ้ายเป็นอวมงคล

เพิ่มเติม ความไม่เป็นมงคล

Posted on by Admin

แปลว่า คราวเคราะห์

ตัวอย่าง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้นเป็นคราวเคราะห์ของผู้ประสบซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้

เพิ่มเติม คราวที่โชคร้าย

Posted on by Admin

แปลว่า บาปเคราะห์

ตัวอย่าง นึกไม่ถึงว่าบ้านเมืองจะถึงคราวที่ต้องประสบบาปเคราะห์ร้ายแรงเช่นนี้

เพิ่มเติม สิ่งร้ายที่นำผลมาให้โดยมิได้คาดหมาย

Posted on by Admin

แปลว่า ตาร้าย

ตัวอย่าง หากเข้าตาร้ายทัพเราอาจพ่ายแพ้ให้แก่ศัตรู

เพิ่มเติม ถึงคราวที่เดือดร้อน, โชคไม่ดี

Posted on by Admin

แปลว่า เคราะห์หามยามร้าย

ตัวอย่าง คนเราใช่ว่าจะมีเคราะห์เสมอไปในท่ามกลางเคราะห์หามยามร้ายนั้นก็อาจจะมีโชคเกิดขั้นได้

เพิ่มเติม โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี

Posted on by Admin

แปลว่า โชคร้าย, ความอาภัพ, เคราะห์ร้าย

Posted on by Admin

แปลว่า ความอาภัพ

ตัวอย่าง พระเอกของเรื่องสร้างความประทับใจให้แก่เราได้ด้วยความอาภัพของเขา

เพิ่มเติม การที่มีวาสนาน้อย

Posted on by Admin

แปลว่า เคราะห์ร้าย

ตัวอย่าง หมอดูทายฉันว่าจะมีเคราะห์ร้ายเร็วๆ นี้

เพิ่มเติม โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี

Posted on by Admin

แปลว่า คราวร้าย

เพิ่มเติม คราวที่โชคร้าย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กาลกิณี หมายถึง:

 1. [กาละกินี, กานละกินี] น. เสนียดจัญไร, ลักษณะที่เป็นอัปมงคล. (ส. กาลกรฺณี; ป. กาลกณฺณี).

พจนานุกรมไทย อวมงคล หมายถึง:

 1. [อะวะมงคน] ว. ที่มิใช่มงคล, เรียกงานทําบุญเกี่ยวกับการศพว่า งานอวมงคล. (ป.).

พจนานุกรมไทย บาปเคราะห์ หมายถึง:

 1. [บาบปะ-] ว. เคราะห์ร้าย. น. ดาวพระเคราะห์ที่ให้โทษ เช่น พระราหู. (ส. ปาปคฺรห).

พจนานุกรมไทย ตาร้าย หมายถึง:

 1. น. เรียกผู้ที่มองดูคนอื่นแล้วถือว่าให้โทษแก่คนนั้น, ดูร้าย ก็ว่า; ที่เดือดร้อน ในคําว่า เข้าตาร้าย.

พจนานุกรมไทย เคราะห์หามยามร้าย หมายถึง:

 1. น. เคราะห์ร้าย.

 ภาพประกอบ

 • misfortune
 • misfortune
 • misfortune
 • misfortune
 • misfortune
 • misfortune
 • misfortune
 • misfortune
 • misfortune
 • misfortune

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "misfortune แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"