ภาษาอังกฤษ

misfortune

N

แปลว่า กาลกิณี

ตัวอย่าง ปีนี้วันศุกร์ถือว่าเป็นกาลกิณีกับวันเสาร์

เพิ่มเติม ลักษณะที่เป็นอัปมงคล

แปลว่า คราวเคราะห์

ตัวอย่าง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้นเป็นคราวเคราะห์ของผู้ประสบซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้

เพิ่มเติม คราวที่โชคร้าย

แปลว่า อวมงคล

ตัวอย่าง การเวียนขวาเป็นมงคล แต่การเวียนซ้ายเป็นอวมงคล

เพิ่มเติม ความไม่เป็นมงคล

แปลว่า บาปเคราะห์

ตัวอย่าง นึกไม่ถึงว่าบ้านเมืองจะถึงคราวที่ต้องประสบบาปเคราะห์ร้ายแรงเช่นนี้

เพิ่มเติม สิ่งร้ายที่นำผลมาให้โดยมิได้คาดหมาย

แปลว่า ตาร้าย

ตัวอย่าง หากเข้าตาร้ายทัพเราอาจพ่ายแพ้ให้แก่ศัตรู

เพิ่มเติม ถึงคราวที่เดือดร้อน, โชคไม่ดี

แปลว่า เคราะห์หามยามร้าย

ตัวอย่าง คนเราใช่ว่าจะมีเคราะห์เสมอไปในท่ามกลางเคราะห์หามยามร้ายนั้นก็อาจจะมีโชคเกิดขั้นได้

เพิ่มเติม โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี

แปลว่า โชคร้าย, ความอาภัพ, เคราะห์ร้าย

แปลว่า ความอาภัพ

ตัวอย่าง พระเอกของเรื่องสร้างความประทับใจให้แก่เราได้ด้วยความอาภัพของเขา

เพิ่มเติม การที่มีวาสนาน้อย

แปลว่า เคราะห์ร้าย

ตัวอย่าง หมอดูทายฉันว่าจะมีเคราะห์ร้ายเร็วๆ นี้

เพิ่มเติม โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี

แปลว่า คราวร้าย

เพิ่มเติม คราวที่โชคร้าย

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย misfortune

 1. กาลกิณี หมายถึง [กาละกินี, กานละกินี] น. เสนียดจัญไร, ลักษณะที่เป็นอัปมงคล. (ส. กาลกรฺณี; ป. กาลกณฺณี).

 ภาพประกอบ

 • misfortune แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ misfortune แปลว่า กาลกิณี ประเภท N ตัวอย่าง ปีนี้วันศุกร์ถือว่าเป็นกาลกิณีกับวันเสาร์ เพิ่มเติม ลักษณะที่เป็นอัปมงคล หมวด N
 • misfortune แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ misfortune แปลว่า คราวเคราะห์ ประเภท N ตัวอย่าง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้นเป็นคราวเคราะห์ของผู้ประสบซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพิ่มเติม คราวที่โชคร้าย หมวด N
 • misfortune แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ misfortune แปลว่า อวมงคล ประเภท N ตัวอย่าง การเวียนขวาเป็นมงคล แต่การเวียนซ้ายเป็นอวมงคล เพิ่มเติม ความไม่เป็นมงคล หมวด N
 • misfortune แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ misfortune แปลว่า บาปเคราะห์ ประเภท N ตัวอย่าง นึกไม่ถึงว่าบ้านเมืองจะถึงคราวที่ต้องประสบบาปเคราะห์ร้ายแรงเช่นนี้ เพิ่มเติม สิ่งร้ายที่นำผลมาให้โดยมิได้คาดหมาย หมวด N
 • misfortune แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ misfortune แปลว่า ตาร้าย ประเภท N ตัวอย่าง หากเข้าตาร้ายทัพเราอาจพ่ายแพ้ให้แก่ศัตรู เพิ่มเติม ถึงคราวที่เดือดร้อน, โชคไม่ดี หมวด N
 • misfortune แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ misfortune แปลว่า เคราะห์หามยามร้าย ประเภท N ตัวอย่าง คนเราใช่ว่าจะมีเคราะห์เสมอไปในท่ามกลางเคราะห์หามยามร้ายนั้นก็อาจจะมีโชคเกิดขั้นได้ เพิ่มเติม โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี หมวด N
 • misfortune แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ misfortune แปลว่า โชคร้าย, ความอาภัพ, เคราะห์ร้าย ประเภท N หมวด N
 • misfortune แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ misfortune แปลว่า ความอาภัพ ประเภท N ตัวอย่าง พระเอกของเรื่องสร้างความประทับใจให้แก่เราได้ด้วยความอาภัพของเขา เพิ่มเติม การที่มีวาสนาน้อย หมวด N
 • misfortune แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ misfortune แปลว่า เคราะห์ร้าย ประเภท N ตัวอย่าง หมอดูทายฉันว่าจะมีเคราะห์ร้ายเร็วๆ นี้ เพิ่มเติม โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี หมวด N
 • misfortune แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ misfortune แปลว่า คราวร้าย ประเภท N เพิ่มเติม คราวที่โชคร้าย หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

M.R make someone drunken manual mark meet with misfortune melodious mention middle-aged person Miss moat move slowly suffer misfortune

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "misfortune"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"