คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

mix

ตรงข้ามกับ separate

หมวดหมู่ separate 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary mix แปลว่า:

 1. คลุก

 2. คละเคล้า

 3. ประสม

 4. ผสม

 5. เจือ

 6. ปน

 7. ยำ

 8. คลุกเคล้า

 9. ผสม, รวมกัน, ผสมกัน, ปรุง

 10. ทำให้รวมตัวกัน

 11. การผสมกัน, การรวมกัน, การปนกัน

 12. เจือปน

 13. ปะปนกัน

 14. ผสม, รวมกัน, ผสมกัน, ปรุง

 15. แทรกตัว

 16. เคล้า

 17. ระคน

 18. พบปะผู้คน, เข้าสังคม, เข้าสมาคม

 19. ของผสม, สิ่งที่ได้จากการผสม, ส่วนผสม, เครื่องปรุง

 ภาพประกอบ

 • mix

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "mix"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่