ภาษาอังกฤษ

mistake

N

แปลว่า ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด

Posted on by Admin

แปลว่า ความผิด

ตัวอย่าง ความผิดในการคำนวณเลขอย่างง่ายๆ เป็นความผิดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า ความเข้าใจผิด, ความสำคัญผิด, ความนึกคิดที่ผิด

Posted on by Admin

แปลว่า ความหลงผิด

ตัวอย่าง ความปรารถนาดิ้นรน ความมุ่งร้ายหมายขวัญ และความหลงผิดเป็นต้นเหตุของความเกิดทุกข์

เพิ่มเติม การสำนึกว่าไม่ถูกต้อง, การรู้สึกตัวว่าไม่ถูกต้อง

Posted on by Admin

แปลว่า ความหลง

ตัวอย่าง เขาอธิบายอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้ฟังมีความหลงในประเด็นที่กำลังพูด

Posted on by Admin

V

แปลว่า ตู่ตัว

ตัวอย่าง เพราะคงจำกันไม่ได้ว่าใครเป็นใคร จึงตู่ตัวตู่ตนสับสนกันไปหมด

เพิ่มเติม อ่านหนังสือไม่ตรงตัว เพี้ยนตัว

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ทำผิด, ทำพลาด

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ทำให้เข้าใจผิด, ทำให้หลงผิด, ทำให้สำคัญผิด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตู่ตัว หมายถึง:

  1. ว. เพี้ยนตัว, ไม่ตรง, (ใช้ในการอ่านหนังสือ เช่น อ่านตู่ตัว ด เป็นตัว ค).

 ภาพประกอบ

  • mistake
  • mistake
  • mistake
  • mistake
  • mistake
  • mistake
  • mistake
  • mistake

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "mistake แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"