คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "motto"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  motto

  แปลว่า คติประจำตัว

  ตัวอย่าง ผู้ที่ได้รับรางวัลเรียนดีมีคติประจำตนว่า จงมีความอดทนต่อความยากลำบากเพื่อความสำเร็จในชีวิต

  เพิ่มเติม หลักที่ยึดไว้เป็นเครื่องเตือนใจตนเอง

  ประเภท N

 • 2/3

  motto

  แปลว่า คติพจน์

  ตัวอย่าง เธอเป็นคนมีคติพจน์ประจำใจอย่างยึดแน่นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม

  เพิ่มเติม ถ้อยคำที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่มีประโยชน์สอนใจ

  ประเภท N

 • 3/3

  motto

  แปลว่า ภาษิต, คติ, คำขวัญ, หลักความประพฤติ

  ประเภท N

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน