คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

mature

ตรงข้ามกับ immature

หมวดหมู่ immature 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary mature แปลว่า:

 1. สุกงอม

 2. เป็นผู้ใหญ่

 3. (ผลไม้) สุก, (ผลไม้) งอม, แก่จัด

 4. เต็มตัว

 5. เจริญเติบโต, มีพัฒนาการ

 6. เติบโตเต็มที่, เจริญเต็มที่, โตเต็มที่, เป็นผู้ใหญ่

 7. ทำให้สมบูรณ์, ทำให้เสร็จเรียบร้อย

 8. ทำให้เจริญเติบโต, ทำให้พัฒนา

 9. เสร็จสมบูรณ์, เสร็จสิ้น, เสร็จ

 10. ถึงกำหนด, ครบกำหนด, ครบอายุ

 11. ทำให้สุก, บ่ม, ทำให้ได้ที่

 ภาพประกอบ

 • mature

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "mature"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่