EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

many

DET

แปลว่า นานา

ตัวอย่าง ในร้านนี้มีผลไม้นานาชนิดให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ

Posted on by Admin

แปลว่า มากมาย, หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ

Posted on by Admin

ADV

แปลว่า เยอะแยะ

ตัวอย่าง เรามีความต้องการที่จะจำโน่นจำนี่เยอะแยะไปหมด

เพิ่มเติม มากเหลือหลาย, ถมไป

Posted on by Admin

แปลว่า ยั้วเยี้ย

ตัวอย่าง ตามซอกซอยลึกในกรุงเทพฯ นั้นมีจิ๊กโก๋ยั้วเยี้ย

Posted on by Admin

แปลว่า ภูริ

Posted on by Admin

แปลว่า เป็นสิบๆ

ตัวอย่าง ลูกมีรถแข่งเป็นสิบๆ คันแล้ว คันนี้แม่เลยซื้อมาให้น้องบ้าง

เพิ่มเติม อย่างมากมาย

Posted on by Admin

แปลว่า ดอกเห็ด

ตัวอย่าง ปัจจุบันนี้เมืองไทยมีโรงพยาบาลเอกชนโผล่ขึ้นมาราวกับดอกเห็ด

Posted on by Admin

แปลว่า ยั้วเยี้ย

ตัวอย่าง ตามซอกซอยลึกในกรุงเทพฯ นั้นมีจิ๊กโก๋ยั้วเยี้ย

Posted on by Admin

แปลว่า เป็นร้อยเป็นพัน

ตัวอย่าง ตอนน้ำท่วมถนนใหม่ๆ จะมีตัวเงินตัวทองออกมาว่ายบนถนนเป็นร้อยเป็นพัน

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ก่ายกอง

ตัวอย่าง พอเข้าไปในห้องก็พบว่ามีข้าวของมากมายก่ายกองวางอยู่

เพิ่มเติม มักใช้คู่กับ มากมาย เป็นมากมายก่ายกอง ความหมายว่า มากเกิน, ล้นหลาม

Posted on by Admin

แปลว่า มากมาย, หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ

Posted on by Admin

PRON

แปลว่า คนหรือสิ่งของจำนวนมาก

Posted on by Admin

N

แปลว่า จำนวน, คนส่วนมาก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ก่ายกอง หมายถึง:

 1. ว. มักใช้เข้าคู่กับคํา มากมาย เป็น มากมายก่ายกอง หมายความว่า มากเกิน, ล้นหลาม.

พจนานุกรมไทย นานา หมายถึง:

 1. ว. ต่าง ๆ. (ป.).

พจนานุกรมไทย ภูริ หมายถึง:

 1. น. แผ่นดิน. (ป.).

 2. ว. มาก. (ป., ส.).

 ภาพประกอบ

 • many แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ many แปลว่า นานา ประเภท DET ตัวอย่าง ในร้านนี้มีผลไม้นานาชนิดให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ หมวด DET
 • many แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ many แปลว่า เยอะแยะ ประเภท ADV ตัวอย่าง เรามีความต้องการที่จะจำโน่นจำนี่เยอะแยะไปหมด เพิ่มเติม มากเหลือหลาย, ถมไป หมวด ADV
 • many แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ many แปลว่า ก่ายกอง ประเภท ADJ ตัวอย่าง พอเข้าไปในห้องก็พบว่ามีข้าวของมากมายก่ายกองวางอยู่ เพิ่มเติม มักใช้คู่กับ มากมาย เป็นมากมายก่ายกอง ความหมายว่า มากเกิน, ล้นหลาม หมวด ADJ
 • many แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ many แปลว่า ยั้วเยี้ย ประเภท ADV ตัวอย่าง ตามซอกซอยลึกในกรุงเทพฯ นั้นมีจิ๊กโก๋ยั้วเยี้ย หมวด ADV
 • many แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ many แปลว่า ภูริ ประเภท ADV หมวด ADV
 • many แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ many แปลว่า เป็นสิบๆ ประเภท ADV ตัวอย่าง ลูกมีรถแข่งเป็นสิบๆ คันแล้ว คันนี้แม่เลยซื้อมาให้น้องบ้าง เพิ่มเติม อย่างมากมาย หมวด ADV
 • many แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ many แปลว่า มากมาย, หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ ประเภท DET หมวด DET
 • many แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ many แปลว่า คนหรือสิ่งของจำนวนมาก ประเภท PRON หมวด PRON
 • many แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ many แปลว่า ดอกเห็ด ประเภท ADV ตัวอย่าง ปัจจุบันนี้เมืองไทยมีโรงพยาบาลเอกชนโผล่ขึ้นมาราวกับดอกเห็ด หมวด ADV
 • many แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ many แปลว่า ยั้วเยี้ย ประเภท ADV ตัวอย่าง ตามซอกซอยลึกในกรุงเทพฯ นั้นมีจิ๊กโก๋ยั้วเยี้ย หมวด ADV
 • many แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ many แปลว่า มากมาย, หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • many แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ many แปลว่า จำนวน, คนส่วนมาก ประเภท N หมวด N
 • many แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ many แปลว่า เป็นร้อยเป็นพัน ประเภท ADV ตัวอย่าง ตอนน้ำท่วมถนนใหม่ๆ จะมีตัวเงินตัวทองออกมาว่ายบนถนนเป็นร้อยเป็นพัน หมวด ADV

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "many"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"