คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

physical

ตรงข้ามกับ spiritual

หมวดหมู่ spiritual 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary physical แปลว่า:

 1. เกี่ยวกับรูปธรรม, เกี่ยวกับสิ่งที่จับต้องได้, ที่สามารถสัมผัสได้

 2. เชิงกายภาพ

 3. ทางวัตถุ, ืทางกายภาพ, เกี่ยวกับวัตถุ

 4. กายภาพ

 5. เกี่ยวกับตัณหาราคะ, เกี่ยวกับความปรารถนาทางโลก, เกี่ยวกับกิเลสตัณหา

 6. ทางกาย

 7. ทางกายภาพ

 8. เกี่ยวกับธรรมชาติ, เกี่ยวกับกฎของธรรมชาติ, เกี่ยวกับลักษณะตามธรรมชาติของโลก

 9. เกี่ยวกับฟิสิกส์, เชิงฟิสิกส์

 10. การตรวจร่างกาย (ทางการแพทย์)

 11. เกี่ยวกับร่างกาย

 ภาพประกอบ

 • physical

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "physical"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่