คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

strength

ตรงข้ามกับ weakness

หมวดหมู่ weakness 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ feeble

หมวดหมู่ feeble 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ weak

หมวดหมู่ weak 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary strength แปลว่า:

 1. พละ

 2. ข้อเด่น

 3. แรงกาย

 4. เรี่ยวแรง

 5. พละกำลัง

 6. จุดแข็ง

 7. ความต้านทาน, ความทนทาน

 8. แรงกาย

 9. ความแน่นหนา

 10. พลัง

 11. ความเข้มข้น, ความหนาแน่น

 12. กำลังวังชา

 13. ความเข้มแข็ง

 14. พลัง, กำลัง, เรี่ยวแรง, พละกำลัง

 15. แรงกาย

 ภาพประกอบ

 • strength
 • strength
 • strength

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "strength"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่