ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "accomplishment"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  accomplishment

  ความหมายตรงข้ามกับ failure

  ความหมายตรงข้ามกับ failure

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  accomplishment

  ความหมายตรงข้ามกับ fail

  ความหมายตรงข้ามกับ fail

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "accomplishment"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
achievefailure
failuresuccess
succeedfailure
passfailure

คำศัพท์ หมวด "failure" เหมือนกับ "accomplishment"   ได้แก่