คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

external

ตรงข้ามกับ internal

หมวดหมู่ internal 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary external แปลว่า:

  1. พาเหียร

  2. ลักษณะภายนอก (คน, สิ่งของ), ข้างนอก, ชั้นนอก

  3. ภายนอก, ข้างนอก, ชั้นนอก

  4. ที่ใช้ภายนอก (โดยเฉพาะกับร่างกาย)

 ภาพประกอบ

  • external

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "external"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่