คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

prudent

ตรงข้ามกับ reckless

หมวดหมู่ reckless

ตรงข้ามกับ imprudent

หมวดหมู่ imprudent

EN-TH Dictionary prudent แปลว่า:

  1. (adj) ประหยัด, ที่ระมัดระวังในการใช้เงิน

  2. (adj) รอบคอบ, ที่ระมัดระวัง

  3. (adj) ลุ่มลึก

  4. (adj) สุขุม

 ภาพประกอบ

  • prudent เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน prudent ตรงข้ามกับ reckless หมวด reckless
  • prudent เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน prudent ตรงข้ามกับ imprudent หมวด imprudent

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

pain parent part pass passive peace place plentiful plump poor positive possible

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "prudent"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่