คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

public

ตรงข้ามกับ private

หมวดหมู่ private 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ secluded

หมวดหมู่ secluded 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary public แปลว่า:

 1. สาธารณะ

 2. ส่วนรวม

 3. สาธารณชน

 4. สาธารณชน

 5. ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม, ที่เป็นของสาธารณะ

 6. กองกลาง

 7. ส่วนรวม

 8. มหาชน, สาธารณชน, ประชาชน, กลุ่มคน, มวลชน, กลุ่มชน

 9. สาธารณะ

 10. หลวง

 11. ที่รู้กันโดยทั่วไป

 ภาพประกอบ

 • public
 • public

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "public"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่