ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "pull"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    pull

    ความหมายตรงข้ามกับ push

    ความหมายตรงข้ามกับ push

    Listen to voicemalefemale