คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

pull

ตรงข้ามกับ push

หมวดหมู่ push 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary pull แปลว่า:

 1. ดึง

 2. ง้าง

 3. ดึง, กระชาก

 4. ยื้อยุด

 5. ฉุด

 6. ทึ้ง

 7. อิทธิพล

 8. สาว

 9. ทึ้ง

 10. ดึง, กระชาก

 11. เหนี่ยว

 12. แรงดึงดูด

 13. ชักอาวุธออกมา

 14. ฉุดลาก

 15. การดึง, การลาก

 ภาพประกอบ

 • pull

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "pull"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่