ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "profit"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    profit

    ความหมายตรงข้ามกับ loss

    ความหมายตรงข้ามกับ loss

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "loss" เหมือนกับ "profit"   ได้แก่