คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

problem

ตรงข้ามกับ solution

หมวดหมู่ solution 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary problem แปลว่า:

  1. เรื่องยุ่งยาก, เรื่องลำบาก, ปัญหายุ่งยาก

  2. ตัวปัญหา

  3. ที่ยากจะแก้ไข

  4. ตัวปัญหา

  5. ปัญหา

  6. คำถาม, ปัญหา

  7. ที่เสนอเกี่ยวกับปัญหาของสังคม

 ภาพประกอบ

  • problem

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "problem"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่