Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms solution

Antonyms SOLUTION ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms solution

Antonyms SOLUTION ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. problem
    ตรงข้ามกับ solution

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms solution"