Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms loss

Antonyms LOSS ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms LOSS ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms loss

Antonyms LOSS ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. profit
    ตรงข้ามกับ loss
  2. win
    ตรงข้ามกับ loss

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms loss"